garanti belgesi, garanti belgesi başvuru, garanti belgesi servis kurulumu

Servis Sözleşmesi Nedir ?

Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1yıl geçerlidir. Ancak taraflardan birisi sözleşme süresinin sona erme tarihinden 1 ay önce sözleşmenin feshini ihbar etmezse sözleşme 1 yıl süreyle yenilenmiş sayılır. Takip eden sözleşme dönemlerinde de aynı usul tatbik edilir.

Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.

Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.

Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.

  • Yetkili servisin unvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,
  • Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,
  • Malın tüketiciye teslim tarihi,
  • Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),
  • Varsa ücreti,
  • Servis yetkilisinin imzası.
He said, avast currently has over two million malicious samples in its mobile threat detection anti spy mobile free database, and we see 12,000 new samples every day