garanti belgesi, garanti belgesi başvuru, garanti belgesi servis kurulumu

Garanti Belgesi Sık Sorulanlar

Garanti Belgesi Sık Sorulan Sorular

Soru 1: Garanti belgesi nedir?
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yasal olarak belirlemiş olduğu  garanti belgesi gerektiren ürünler listesinde yer alan mallar için alınması gereken zorunlu bir belgedir.


a) Garanti Belgesi Satıcı veya imalatçı için nedir?
Satılan ürünün garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az 2 yıl süreyle; Ücretsiz olarak garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğini, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanabileceği hakkında satıcının taahhüt ve yükümlülüklerini gösteren  firmanın direk sorumlu olduğu resmi belgedir.


b) Garanti Belgesi Tüketici için nedir?
Satın alınan ürünün garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının garanti belgesi ekindeki listede yazılı servislerde en az 2 yıl süreyle ücretsiz olarak tamirinin veya yenisi ile değiştirilmesinin yapılabileceğini, ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzuna göre kullanabileceğini, bunları satıcının kendisine taahhüdü ve yükümlülüğü olduğunu   gösteren belgeyi ifade eder.

Soru 2:Kimler garanti belgesi almak zorundadır?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yer alan yönetmeliğe göre sanayi mallarını imal veya ithal eden ve tüketiciye satan firmalar, garanti belgesi alınması zorunlu ürünleri için garanti belgesi almak zorundadırlar.
Garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle üretici, ithalatçı, satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.

Soru 3: Garanti süresi ne kadardır?

Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl yönetmelik eki listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır. Satıcı yasal garanti süresinden az ve ürünün kullanım ömründen fazla olmamak kaydıyla garanti belgesi verebilir.
Garanti süreleri hakkında bilgi almak için tıklayınız > Garanti süreleri
Ürünlerin kullanım ömürleri için tıklayınız > Ürünlerin kullanım ömürleri

Soru 4: Garanti Belgesi nasıl alınır ve nereye başvuru yapılır?

Başvuru Gümrük Ticaret Bakanlığına yapılır.
a)     Garanti belgesi gerekli mallar listesinde olup olmadığı kontrol edilir.
b)     Gerekli ise, kaç bölgede kaçar adet teknik servis kurulması gerektiği tespit edilir. 
c)     Belirtilen servis sayısı kadar teknik servislerle sözleşme imzalanır.
d)     İthalatçı veya imalatçı firmanın adı teknik servislerin TSE belgelerine yazdırılır.
e)     Ürün için kullanma kılavuzu hazırlanır.
f)      Yukarıdaki işlemlere bağlı olarak satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi “SSHYB” alınır.
g)     Firma adına e-imza çıkarılır
h)     SSHYB kullanılarak Sanayi Bakanlığından garanti belgesi alınır.
ı)     Kullanma kılavuzu, Teknik servis listesi içeren garanti belgesi tüketiciye ürünle birlikte teslim edilir.

Soru 5: Firma ürünlerine süre olarak daha fazla garanti verebilir mi? Nasıl Yapar?

Yasal olarak en az 2 yıl olmak kaydı ile bakanlıkça tespit edilen ürünün kullanım ömrüne kadar garanti verebilirler. Örneğin bir çamaşır makinesinin kullanım ömrü 10 yıl ise, garanti süresini en çok 10 yıl verebilir. Garanti belgesi    alırken bunu yazdırarak müşteri memnuniyetini sağlayabilir. Verdiği garanti süresinden yasal olarak sorumludur.
 Soru 6: 2 yıl içersinde aynı üründen başka modeller ithal veya satışı halinde tekrar garanti belgesi alınması gerekli midir?
Aynı marka ve aynı ürün için yeni bir garanti belgesi alınmaz. Yeni model önceden alınmış belgeye ilave edilir. Yeni modelin kullanım farklılığı varsa kullanma kılavuzuna eklenerek müşteriye ürünle birlikte verilir.  

Soru 7:Ürünün ithalatının satış amaçlı değil de kendi ihtiyacım için getirebilir miyim?

İthal edilecek ürünün sayısı ile ithalatçının kendi ihtiyacına uygun sayı veya miktarda ise garanti muafiyet belgesi alınarak ithalat yapılabilir. Uygun değilse garanti belgesi alınması zorunludur. Başvuru ithalatçının bulunduğu Sanayi İl Müdürlüğüne yapılır.

Soru 8: Garanti Belgesi çıktıktan sonra ve firma unvan veya adres değişikliği olursa yeniden mi garanti   belgesi çıkarılması gerekir mi?Adres değişikliği var ise dilekçe ekinde başvuru yapılarak  mevcut belgeler üzerinde değişiklik yapılabilir. Ünvan değişikliği var ise tüm belgelerin yenilenmesi gerekmektedir.

Soru 9: Firmanın birden fazla adresi varsa hangi adres için garanti belgesi alınmalıdır. Şirket merkez adresi daima kullanılacak adrestir. Bu birçok belgeler için resmi tebligat adresi olduğundan dikkat etmek gerekir.

Soru 10: Ürünlerime 5 yıl vermek ve garanti belgesini de 5 yıllık almak istiyorum. Maliyeti düşürmek için sözleşmeleri bir yıllık yapabilir miyim? Ürün garanti süresi ne olursa olsun teknik servis sözleşmelerinin her yıl yenilemesi yasal olarak zorunludur. Yenilediğiniz takdirde 2 yıllık garanti süresi içinde garanti belgesi ekindeki servis listesine göre servise başvuran müşterinin talebi karşılanamadığı için cezai işlem uygulanır.

 

Soru 11: Garanti belgesi ve kullanma kılavuzları basımı nasıl olmalıdır? Garanti belgesi ve kullanma kılavuzu rahat okunabilir, taşınabilir olacak şekilde içeriğini değiştirmemek şartı ile istenilen boyutta ve renkte bastırılabilir. Önemli olan sizi ve firmanızı temsil etmesidir.

Webinar e-learning goes global the report notes http://homework-writer.com that while the chinese government has set standards for online teaching, there are no national standards for online content or courses at this time