garanti belgesi, garanti belgesi başvuru, garanti belgesi servis kurulumu

Garanti Belgesi Örneği

Garanti Belgesi Düzenlenmesi Gereken MallarGaranti Belgesi Yönetmeliği
eki listede
yer alan malları üreten veya ithal eden firmalar; içeriği …. tarihli ve sayılı Yönetmelikle belirlenen, garanti belgesi (örnek garanti belgesi) düzenlemek zorundadırlar.

28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

 

 

Cooperative write my essays state purchasing ventures took hold in the 1990s and have grown more widespread over time, mr