garanti belgesi, garanti belgesi başvuru, garanti belgesi servis kurulumu

Garanti Belgesi Başvurusu

Garanti Belgesi Başvuru işlemleri e-imza aracılığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ilgili web sitesi üzerinden online olarak yapılır.

Bu aşamaya kadar firma kendisinden istenen tse hyb  belgeli yetkili servis ağı  kurulumu , e-imza, türkçe kullanım kılavuzu ve menşei belgelerini hazırlamak durumundadır.

1) Firmanın imza sirküleri aslının noter tasdikli örneği,
2) Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu (Firmamız tarafından hazırlanmaktadır.)
3) İmal edilecek Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için Ulusal Tip Onay belgesi (Sanayi Genel Müdürlüğünden alınan), İthal edilen Motorlu Kara Taşıtları, Tarım ve Orman Traktörleri ve Motosikletler için ise menşeini gösterir belge (menşei şahadetnâmesi, Tip Onay Belgesi v.b.),
4) İthal edilen Elektrik Sayaçları için menşeini gösterir belge ( menşei şahadetnâmesi v.b.),
5) Vekaletname (E-imza ile veriecek)

6) Yetkili servis ağı

Both www.trymobilespy.com/spy-facebook have adreno 330 gpus and as mentioned above, can have their internal storage expanded via microsd card